kuchnia 2 detal

3. SOPIMINEN – toteutus ja yhteistyö

Kun asiat on saatu suunniteltua ja löydetty sopivat ratkaisut voidaan siirtyä toteusvaiheeseen. Herääkin monta kysymystä. Kuinka suunnitelmat toteutetaan? Mitä tulee ottaa huomioon toteuttamisessa? Onko varauduttava johonkin? Keiden yhteistyöllä toteutus tapahtuu? Miten yhteistyö toimii kaikkien osapuolten kesken? jne.

TOTEUTUS

Toteutus tarkoittaa suunnitelmien tekemistä käytännössä. Lähtökohtaisesti hyvä suunnittelu on tietysti toteutuksen onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Monesti jo suunnitteluvaiheessa käydään paljon läpi eri toteutusvaiheita, mitä ja miten periaatteella. Tämän takia suunnittelun ja toteutuksen on toimittava hyvässä yhteistyössä alusta asti.

Niin suunnittelu kuin toteutuskin tukeutuu aina vahvasti käytännössä testattuihin ja todettuihin kokemuksiin, varsinkin kun kyseessä on ammattilaisten toteuttamat kohteet. Ensikertalaisen tuurin varaan ei kannata laskea kovinkaan suuria odotuksia. Lyhyesti sanottuna turvaudu sellaisiin tekijöihin joilla on asiasta kokemusta ja jotka ovat alansa kokeneita ammattilaisia. Jos ja kun rakentamisessa tulee tilanteita joita ei ole voitu ennakoida etukäteen on kokeneilla tekijöillä kykyä nähdä ja löytää ratkaisuja ongelmiin.

YHTEISTYÖ

Yhteistyö tarkoittaa työn tekemistä jonkun muun kanssa. Rakentamisessa yhteistyö korostuu koska työvaiheita ja eri osa-alueita on paljon ja tarvitaan useiden ammattilaisten yhteistyötä että saadaan rakentaminen onnistumaan.
On suunnittelijaa, rakentajaa, putkimiestä, sähkömiestä, kalusteasentajaa, maalaria, jne., on siis paljon tilanteita joissa tarvitaan yhteisymmärrystä.

Tärkeitä kohtia yhteityön kannalta ovat muun muassa realistinen aikataulutus, tiedonkulku kaikille tekijöille, tekijöiden joustavuus, toisten työn kunnioittaminen ja huomioiminen tekemisessä ja  ”me yhdessä” tekeminen. Yhteistyön onnistuminen ei tarvitse olla sattumaa siihenkin voi etukäteen varautua.

Pyri valitsemaan sellaisia tekijöitä joilla on oikeasti halukkuutta yhteistoimintaan muiden osapuolten kanssa ja joilla on kokemusta onnistuneesta yhteistyöstä. Rakentamisessa kun on monesti enemmän sääntö kuin poikkeus että ongelmatilanteita kohdataan. Kaikkia asioita kun ei välttämättä ole osattu huomioida sopimuksissa niin silloin korostuu yhteinen halu toteuttaa ja tehdä asiat yhteistyössä kaikkien kesken.

Dekotuote haluaa omalta osalta kannustaa kaikkia niin tilaajia kuin tekijöitä yhdessä toimimiseen rakentavasti. Yhteistyössä on voimaa.

1. SUUNNITTELUTYÖ  –  2. UUDET IDEAT  –  3. SOPIMINEN  –  4. HYVÄ PALVELU

TUOTTEET >