PERFECTINO claystone kuva 121. SUUNNITTELUTYÖ – tärkein vaihe

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

Kaikille tuttu sanonta kiteyttää kaiken oleellisen suunnittelun tärkeydestä.
Varsinkin rakentamisessa ja sisustamisessa suunnittelua on monenlaista.
Osa suunnitelmista on määrätty lailla ja määräyksillä kun taas toiset ovat vapaavalintaisia.

SUUNNITTELU RAKENTAMISESSA

Rakentamisen suunnittelu on hyvin pitkälle säädeltyä erilaisilla määräyksillä ja laeilla siksi että voitaisiin täyttää yhteisiä tarkoituksia. Nämä tarkoitukset ovat esimerkiksi kaavamääräykset joilla hallitaan yhteisen ympäristön muotoa ja sijaintia ja rakennemääräykset joilla hallitaan rakennuksen kestävyyttä ja toimivuutta haluttuun tarkoitukseen. Toteuttamisen osalta hyvä suunnittelu näkyy ja toteutuu käytännössä siten että rakentaminen tapahtuu aikataulussa ja lopputulema on tarkoituksen mukainen ja toimiva.

SISUSTUKSEN SUUNNITTELU

Sisustuksen suunnittelun alkuvaiheessa ajatukset lopputulemasta eivät monestikkaan ole kovinkaan järjestyksessä tai johdonmukaisia. Tässä vaiheessa on tietysti tärkeintä olla itselle rehellinen. Kaikkea ei välttämättä ole järkevää toteuttaa tai joskus edes mahdollista tehdä.  Suunnittelu etenee kun pystyt rehellisesti kartoittamaan omat mieltymykset ja pyrkimykset sisustamisessa. Yleensä meillä jokaisella on jokin mieltymys jonka perusteella muodostamme mielipiteen asioista joista pidämme tai emme.

Tässä vaiheessa on hyvä turvautua ammattilaisen apuun. Sisustussuunnittelun ammattilainen on se henkilö/taho joka löytää ja osaa tulkita haluttuja asioita toteutuskelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Järjestyksellisyys ja asioiden oikeanlainen yhdistäminen johdonmukaiseksi yhtälöksi on monesti se kaava jolla
onnistuneet lopputulemat luodaan. Tähän tarvitaan ammattilaista.
Suosittelemme siis ammattilaisen käyttöä suunnittelussa.

Dekotuote ei tarjoa sisustussuunnittelupalvelua mutta on yhteistyössä muiden
suunnitelun ammattilaisten kanssa siten että suunnitelmiin löytyisivät parhaat
materiaalivaihtoehdot ja ratkaisut.

Tervetuloa tutustumaan tuotevalikoimaamme!   TUOTTEET >

1. SUUNNITTELUTYÖ  –  2. UUDET IDEAT  –  3. SOPIMINEN  –  4. HYVÄ PALVELU