IMG_7163_v2fin

4. Hyvä palvelu on asioiden hoitamista aktiivisesti

Dekotuotteen palvelumalli toimii seuraavasti:

1. Tarvekartoitus:
– suunnitelmat
– mahdollisuudet, rajoitteet, halut ja toiveet,

2. Tuotevalikoimaan esittely:
– esittelemme tuotteemme ja palvelumme soveltuvuudet ja mahdollisuudet
– tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu

3. Tuotteen tai palvelun valinta:
– mallituotteisiin perehtyminen
– materiaalien ja palveluiden tarkka valinta
– tarjous

4. Sopiminen:
– tilausvahvistus, materiaaleista ja palveluista tehdään kirjallinen sopimus
– sovitaan kaikki yksityiskohdat, aikataulu, toimitusajat, maksuaikataulu, jne.

5. Toimitus:
– materiaalit ja palvelut toimitetaan sovitusti
– seurataan materiaalien toimitusta ja pidetään ajantasalla
– materiaalien ja palveluiden hyväksyntä ja luovutus

6. Jälkihoito:
– materiaalien ja palveluiden mahdollinen jälkihoito ja huolto, seuranta
– mahdolliset lisäpalvelut

Palvelussa on aina kyse vuorovaikutuksesta jossa osapuolet toimivat yhteisesti asioiden hoitamiseksi. Hyvän palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan tarpeisiin ja saada aikaan ratkaisuja. Hyvällä palvelu on sitä että asioita hoidetaan aktiivisesti. Asiat kun eivät yleensä järjesty itsestään vaan jonkun täytyy ne hoitaa. Hyvän palvelun tulee olla kaikissa yrityksissä toiminnan lähtökohta. Kaikilla asiakkailla tulee olla oikeus hyvään palveluun.

Dekotuoteen tarkoitus on tarjota asiakkailleen hyvää palvelua. TERVETULOA !

TUOTTEET >

1. SUUNNITTELUTYÖ 2. UUDET IDEAT 3. SOPIMINEN 4. HYVÄ PALVELU